REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO 2023

 1. Konkurs jest organizowany przez Jurajskie Przysmaki mieszczące się przy ul. Krakowskiej 152A w Michałowicach.
 2. Udział w konkursie może wziąć każda osoba, która jest pełnoletnia lub nieletnia za zgodą opiekuna.
 3. Konkurs odbywa się w dniach 30.11.2023-4.11.2023
 4.  Konkurs wygrywa osoba, która w dniach 30.11.2023-4.11.2023 wyśle propozycje wierszy, które będą opisem ich ulubionych dań lub potraw. Ważne aby wiersz bym zabawny i napisany w ciekawy sposób. Wygrywają najciekawsze i najzabawniejsze propozycje.
 5. Wiersze można składać osobiście w lokalu, pisząc do nas na Messenger lub wysyłając je mailowo na adres jurajskieprzysmaki@gmail.com
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12.11.2023.
 7. Zwycięzców wybierze zacne grono jury składające się z pracowników Jurajskich Przysmaków. Kierować się będą nadzwyczajnym poczuciem humoru i na jego podstawie będą dokonywać oceny.
 8. Zwycięzca otrzyma atrakcyjne nagrody, które będzie można odebrać bezpośrednio w lokalu na ul. Krakowskiej 152A w Michałowicach.
 9. Osoby, które wezmą udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do rozstrzygnięcia konkursu i wydania nagród.
 10. Osoby, które wezmą udział w konkursie zgadzają się na wykorzystanie ich wierszy przez Jurajskie Przysmaki w celach marketingowych i promujących firmę tym samym zrzekając się roszczeń o prawa autorskie do wierszy zamieszczonych przez Jurajskie Przysmaki na stronie internetowej, Facebooku i innych mediach społecznościowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
JURAJSKIE PRZYSMAKI

I
Wprowadzenie
 

 


W Jurajskich Przysmakach najważniejsze jest dobro i zadowolenie klienta.


Z uwagi na ten fakt naszym priorytetem oprócz świetnych posiłków jest również dbanie o inne aspekty Naszej współpracy. Dlatego też jedną ze spraw, do której przykładamy wielką wagę jest Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych.


Pragniemy więc wyjaśnić w transparentny sposób, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie są do Twojej dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie.


Dowiesz się tego w tym dokumencie.


 

II
Informacje na temat Polityki Prywatności

 


W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Jurajskie Przysmaki.


Administratorem danych osobowych jest właściciel marki Jurajskie Przysmaki czyli Przemysław Nogieć Firma Handlowo Usługowa zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP 5130015681 z siedzibą w Michałowicach.


Przemysław Nogieć Firma Handlowo Usługowa

Numer NIP:   5130015681

Numer REGON:   120666068
Krakowska 152a, 32-091 Michałowice


Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z zamawianiem jedzenia oraz cateringiem pudełkowym. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie Jurajskich Przysmaków będącym podstawą prawną ich wykorzystania.


Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.


Celem niniejszej Polityki jest:

 

 • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz,
 • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności.


Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z zamawiania obiadów lub cateringu pudełkowego.

 

III
Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

 


Być może masz świadomość, że prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym w Jurajskich Przysmakach obowiązują mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu do danych osobowych:

 

 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;
 • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;

 

 

IV
Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

 


Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób:


Kiedy składasz zamówienie na obiad lub catering pudełkowy — gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego w przypadku płatności bezpośrednio na konto bankowe.


Kiedy trwa realizacja zamówienia –  jaki zamawiasz obiad lub jaki zamawiasz catering/dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe.


Jeśli piszesz do nas e-maila – w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

 

V
Dane osobowe, które gromadzimy

 


W poniższej tabeli opisaliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:

 

Dane osoboweCel Przetwarzania
Imię i NazwiskoWeryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mailKorespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonuInformowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Adres dostawyDostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę


Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja warunków Umowy Sprzedaży obiadu lub cateringu pudełkowego.

 

VI
Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

 


Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.


Twoje dane możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.

 

VII
Zatrzymywanie i usuwanie danych

 


Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać obiady i catering pudełkowy, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych (m.in. zgodnie z art.74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych, zapotrzebowania klientów na rozwój oferty, czy funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów.


Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji.

 

VIII
Bezpieczeństwo danych osobowych

 


Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny.


Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, czy Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi, regularny przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych, szkolenia pracowników, oraz szyfrowanie jednostek na których przetwarzane są dane osobowe.

 

IX
Zmiany w Polityce Prywatności

 


Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.


W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem.


Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

 

X
Dane kontaktowe

 


Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres:kontakt@jurajskieprzysmaki.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI JURAJSKIE PRZYSMAKI

I
Wprowadzenie
W Jurajskich Przysmakach najważniejsze jest dobro i zadowolenie klienta.

Z uwagi na ten fakt naszym priorytetem oprócz świetnych posiłków jest również dbanie o inne aspekty Naszej współpracy. Dlatego też jedną ze spraw, do której przykładamy wielką wagę jest Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych.

Pragniemy więc wyjaśnić w transparentny sposób, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie są do Twojej dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie.

Dowiesz się tego w tym dokumencie.

II
Informacje na temat Polityki Prywatności
W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Jurajskie Przysmaki.

Administratorem danych osobowych jest właściciel marki Jurajskie Przysmaki czyli Przemysław Nogieć Firma Handlowo Usługowa zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP 5130015681 z siedzibą w Michałowicach.

Przemysław Nogieć Firma Handlowo Usługowa
Numer NIP: 5130015681
Numer REGON: 120666068
Krakowska 152a, 32-091 Michałowice

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z zamawianiem jedzenia oraz cateringiem pudełkowym. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie Jurajskich Przysmaków będącym podstawą prawną ich wykorzystania.

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:
 • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz,
 • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.
Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności.

Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z zamawiania obiadów lub cateringu pudełkowego.
III
Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru
Być może masz świadomość, że prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym w Jurajskich Przysmakach obowiązują mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu do danych osobowych:
 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;
 • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
IV
Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe
Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób:

Kiedy składasz zamówienie na obiad lub catering pudełkowy — gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego w przypadku płatności bezpośrednio na konto bankowe.

Kiedy trwa realizacja zamówienia – jaki zamawiasz obiad lub jaki zamawiasz catering/dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe.

Jeśli piszesz do nas e-maila – w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.
V
Dane osobowe, które gromadzimy
W poniższej tabeli opisaliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:

Dane osobowe Cel Przetwarzania
Imię i Nazwisko Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach
Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu
Numer telefonu Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu
Adres dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja warunków Umowy Sprzedaży obiadu lub cateringu pudełkowego.
VI
Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.

Twoje dane możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.
VII
Zatrzymywanie i usuwanie danych
Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać obiady i catering pudełkowy, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych (m.in. zgodnie z art.74 ust. 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych, zapotrzebowania klientów na rozwój oferty, czy funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów.

Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji.
VIII
Bezpieczeństwo danych osobowych
Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny.

Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, czy Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi, regularny przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych, szkolenia pracowników, oraz szyfrowanie jednostek na których przetwarzane są dane osobowe.
IX
Zmiany w Polityce Prywatności
Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności np. wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem.

Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.
X
Dane kontaktowe
Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres:


kontakt@jurajskieprzysmaki.pl